Kontakt:

wpe3.jpg (1811 bytes)

English

Ivana SimeonRođena:
17. srpnja 1974. u Zagrebu

Obrazovanje:
Osnovnu školu i Klasičnu gimnaziju završila sam u Zagrebu, gdje sam 1993. upisala ruski jezik i književnost te opću lingvistiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala 1999. godine.

U lipnju 1998. godine počela sam surađivati na projektu Računalna obradba hrvatskoga jezika u Zavodu za lingvistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a u lipnju 2000. zaposlena sam kao znanstveni novak na istome projektu. Od 2004. godine radim kao asistent na projektu Razvitak hrvatskih jezičnih resursa pri Odsjeku za lingvistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Poslijediplomski studij lingvistike upisala sam u listopadu 2000. godine, a kvalifikacijski rad pod naslovom Strojno i strojno potpomognuto prevođenje obranila u svibnju 2004.

1. prosinca 2008. obranila sam doktorsku disertaciju pod nazivom Vrednovanje strojnoga prevođenja.

Kolegiji:

Tijekom akademske godine 2002/03, predajem Sintaktički opis na Odsjeku za lingvistiku.

Tijekom akademske godine 2004/05, predajem Fonološki opis na Odsjeku za lingvistiku.

Od 2006. godine držim seminarsku nastavu iz Opće lingvistike u zimskome, te iz Primijenjene lingvistike u ljetnome semestru.

Područja interesa:
računalna lingvistika, strojno i strojno potpomognuto prevođenje, primijenjena lingvistika

Radovi:

  • (s Jelenom Jelić i Ivanom Todorić), Oprostite, smijem li? Savjetovanje HDPL-a, Zagreb 1996., Zbornik HDPL-a

  • Paralelni korpusi i mogućnosti njihove uporabe; rad nagrađen Rektorovom nagradom, lipanj 1999.

  • Pragmatika prevođenja, Savjetovanje HDPL-a: Pragmalingvistika, Opatija 1999., Zbornik HDPL-a

  • Uloga paralelnih korpusa u strojnom prevođenju i prevođenju s pomoćnim prevodilačkim programima, Savjetovanje HDPL-a: Primjena novih tehnologija u proučavanju jezika, Opatija 2000., Zbornik HDPL-a

  • (s Markom Tadićem) Building the Croatian Language Technologies Portal, Carnet Users Conference, FER, Zagreb, rujan 2001.

  • Paralelni korpusi i višejezični rječnici, Dvojezična i višejezična leksikografija, Filologija, 38-39 (2002).

  • (s Markom Tadićem) Marking terms in the process of translation of the Acquis Communautaire into Croatian, 7th TELRI Workshop, Dubrovnik, rujan 2002.

  • Machine Translation Evaluation: a Case Study of Croatian-English and Russian-English MT Systems, IIAS Summer School, Vietri sul Mare, rujan 2006.