Zavod za lingvistiku
Filozofski fakultet
Sveučilište u Zagrebu

Hrvatski
nacionalni
korpus


Hrvatski English

HOME

USTANOVE/UDRUGE

PROJEKTI

KORPUSI

RJEČNICI

ALATI

GOVOR

SKUPOVI/KONGRESI

POJMOVNIK

OSTALO

»Jezične tehnologije (Human Language Technologies) pridonose unaprjeđenju uporabivosti i dostupnosti digitalnih sadržaja i usluga uz istodobnu podršku jezičnoj raznolikosti Europe.« (HLT Central)

Web-lokacija s relevantnim podacima o jezičnim tehnologijama za hrvatski jezik. Ovdje ćete naći:

 • poveznice na ustanove i projekte koji se bave jezičnim tehnologijama za hrvatski jezik
 • poveznice na stranice inojezičnih projekata koji se bave jezičnim tehnologijama
 • poveznice na korpuse i rječnike brojnih jezika (uključujući i hrvatski)
 • poveznice na računalno-tehnološke alate za hrvatski i druge jezike

Virtualno okupljalište sviju zainteresiranih za hrvatski jezik:

 • studenata
 • humanističkih i računalno-telematičkih istraživača
 • informatičkih i telematičkih tvrtki
 • prevodilačkih ureda.

Što su to jezične tehnologije?

Jezične tehnologije (Human Language Technologies) tehnologije su koje se bave različitim vidovima jezičnoga inženjerstva. U najširem smislu te tehnologije obuhvaćaju:

 • primjenu jezičnoga znanja u interakciji čovjeka i stroja
 • omogućivanje automatske višejezičnosti u računalnim sustavima
 • obradbu informacija pohranjenih u prirodnojezičnom obliku

Jezične tehnologije nadalje uključuju:

 • prepoznavanje govora
 • generiranje govora
 • razumijevanje govorenoga jezika
 • identifikaciju i provjeru govornika
 • dizajn i analizu dijaloga
 • dizajn kontroliranih jezika
 • obradbu arhiviranih dokumenata
 • optičko prepoznavanje pismena (OCR)
 • prepoznavanje rukopisa
 • prepoznavanje i razumijevanje multimedijalnih ljudskih komunikacija
 • računalno potpomognuto stvaranje i uređivanje teksta
 • jezičnu analizu i razumijevanje
 • ekstrakciju informacija
 • generiranje sažetaka
 • strojno prevođenje
 • strojno potpomognuto prevođenje
 • proizvodnju jezičnih resursa i alata za njihovu uporabu

Prilozi, prijedlozi i primjedbe
.


Pretraga
Hrvatskoga morfološkoga leksikona
(v. 0,1)

Tražena riječ:

                                           lema    oblik 

Posljednja promjena 2006-11-08
Ivana Simeon
Email: ivana.simeon@ffzg.hr