Zavod za lingvistiku
Filozofski fakultet
Sveučilište u Zagrebu

Hrvatski
nacionalni
korpus


Hrvatski English

HOME

USTANOVE/UDRUGE

PROJEKTI

KORPUSI

RJEČNICI

ALATI

GOVOR

SKUPOVI/KONGRESI

POJMOVNIK

OSTALO

»Jezične tehnologije (Human Language Technologies) pridonose unaprjeđenju uporabivosti i dostupnosti digitalnih sadržaja i usluga uz istodobnu podršku jezičnoj raznolikosti Europe.« (HLT Central)

Web-lokacija s relevantnim podacima o jezičnim tehnologijama za hrvatski jezik. Ovdje ćete naći:

  • poveznice na ustanove i projekte koji se bave jezičnim tehnologijama za hrvatski jezik
  • poveznice na stranice inojezičnih projekata koji se bave jezičnim tehnologijama
  • poveznice na korpuse i rječnike brojnih jezika (uključujući i hrvatski)
  • poveznice na računalno-tehnološke alate za hrvatski i druge jezike

Virtualno okupljalište sviju zainteresiranih za hrvatski jezik:

  • studenata
  • humanističkih i računalno-telematičkih istraživača
  • informatičkih i telematičkih tvrtki
  • prevodilačkih ureda.

Što su to jezične tehnologije?

Jezične tehnologije (Human Language Technologies) tehnologije su koje se bave različitim vidovima jezičnoga inženjerstva. U najširem smislu te tehnologije obuhvaćaju:

  • primjenu jezičnoga znanja u interakciji čovjeka i stroja
  • omogućivanje automatske višejezičnosti u računalnim sustavima
  • obradbu informacija pohranjenih u prirodnojezičnom obliku

Jezične tehnologije nadalje uključuju:

  • prepoznavanje govora
  • generiranje govora
  • razumijevanje govorenoga jezika
  • identifikaciju i provjeru govornika
  • dizajn i analizu dijaloga
  • dizajn kontroliranih jezika
  • obradbu arhiviranih dokumenata
  • optičko prepoznavanje pismena (OCR)
  • prepoznavanje rukopisa
  • prepoznavanje i razumijevanje multimedijalnih ljudskih komunikacija
  • računalno potpomognuto stvaranje i uređivanje teksta
  • jezičnu analizu i razumijevanje
  • ekstrakciju informacija
  • generiranje sažetaka
  • strojno prevođenje
  • strojno potpomognuto prevođenje
  • proizvodnju jezičnih resursa i alata za njihovu uporabu

Prilozi, prijedlozi i primjedbe
.


Pretraga
Hrvatskoga morfološkoga leksikona
(v. 0,1)

Tražena riječ:

                                           lema    oblik 

Posljednja promjena 2006-11-08
Ivana Simeon
Email: ivana.simeon@ffzg.hr